Paschał w ostatniej drodze człowieka

Śmierć i pogrzeb to ostatnie rzeczy jakie w doczesnym świecie czekają na każdego człowieka. Mimo, iż jest to bardzo trudne zarówno żegnać bliskich zmarłych, jak i pewnie z perspektywy samego zmarłego żegnać się ze światem, Kościół katolicki wierzy, że jest to tylko konieczne przejście z życia doczesnego do życia wiecznego w pełni radości z wiekuistym Bogiem. W tej ostatniej podróży, podczas ceremonii pogrzebowej zmarłemu zwróconemu nogami w kierunku ołtarza towarzyszy zapalony obok trumny paschał https://www.meritohurt.pl/swiece/paschaly.html.

Paschał w obrzędach pogrzebowych


Świeca paschalna symbolizuje Zmartwychwstałego Chrystusa, który przeszedł przez śmierć rozrywając jej więzy i dając nadzieję człowiekowi na wieczne szczęście w Raju. Tak jak Jezus powstał z martwych, tak symbolizujący Go paschał przypomina nam że również kiedyś zmartwychwstaniemy w Chrystusie. Świeca paschalna towarzysząc zmarłemu w jego ostatniej drodze oświetla mroki śmierci i pociesza wszystkich, którym przyszło żegnać bliską im osobę. Daje tym samym wiernym w Chrystusie sygnał, że kiedyś wszyscy razem spotkają się w życiu wiecznym.

Oprócz świecy paschalnej


W tradycji chrześcijańskiej prócz paschału zwykło się również przy trumnie zapalać jeszcze jedną świecę – gromnicę. Symbolizuje ona życie w połączeniu z Chrystusem, które w momencie przejścia na drugi świat się realizuje. Jej symbolika jest podobna do świecy paschalnej, często jest to ta sama świeca, która towarzyszyła człowiekowi przy odrodzeniu do życia, czyli podczas Chrztu Świętego.

Pogrzeb jest często bardzo bolesnym przeżyciem dla bliskich zmarłego. Jednak warto pamiętać – a przypomina nam właśnie o tym świeca paschalna – że śmierć to tylko przejście do życia wiecznego, w wiekuistej radości z Bogiem.

Comments are closed.